Nabízíme několik forem poradenství, které jsou šité na míru konkrétní situaci ve firmě a požadavkům propouštěných zaměstnanců:

» Outplacement „Professionals/Executives“
Náš poradce poskytne někdejšímu zaměstnanci dle jeho osobních požadavků individuální profesionální vedení na cestě za novým pracovním uplatněním, které tak dotyčnému přinese rozhodující konkurenční výhodu na trhu práce. Nabízíme účastníkům podporu a učíme je, jak zpracovat novou životní situaci, definovat nové cíle, jak realisticky odhadnout vlastní schopnosti a možnosti, profesionálně využít kontakty a kompetentně a úspěšně prezentovat na trhu práce vlastní nezaměnitelnou osobnost.  › vice


» Outplacement „Market Readiness“
V tomto krátkém programu, který může mít podobu individuálního i skupinového poradenství, připravujeme účastníky pomocí analýzy osobní životní situace, sestavení osobnostního profilu a životopisu, definování profesního cíle, videotréninku přijímacího pohovoru a přístupu k databázi personálních poradců na profesionální kampaň uchazeče o zaměstnání.  › vice

» Koučink a kariérní poradenství
Při individuálních rozhovorech uplatníme – na základě profesních zkušeností a vzdělání – situačně přiměřené metody osobnostního rozvoje a budeme tak řešit aktuální otázky. Podnětem může být jakákoli forma změny, krize, hledání nového směřování či prodiskutování ožehavých témat či odborných otázek. Sjednejte si termín pro nezávazný a bezplatný první rozhovor nebo nám zašlete Email.  › vice

» Workshop „Jak oznámit zaměstnancům propuštění“
Připravíme vedoucí pracovníky pověřené provedením změn na to, jak vést profesionální pohovor, v němž zaměstnancům oznámí propuštění, a ukážeme, jak pozitivně zvládnout situaci, která obvykle bývá pro všechny zúčastněné nepříjemná.

» Projektová podpora
Pro firmy zajišťujeme podporu a vedení při plánování a realizaci profesionálního outplacementu. Včas naplánovaný postup přizpůsobený požadavkům firmy i příslušných pracovníků při propouštění je nejen projevem sociální odpovědnosti, ale přinese také poklidné přijetí změn ze strany pracovníků, kteří ve firmě zůstávají a musejí se přizpůsobit nové situaci.

› Honoráře a náklady na poradenstvi