Outplacement z pohledu firmy

Pro podnik je outplacement logickým pokračováním Vašich aktivit v rámci budování dobrého jména firmy mezi zaměstnanci. Bude Vám jen ku prospěchu, když si i díky outplacementu vybudujete pozici žádaného zaměstnavatele a posílíte tak svoji rostoucí pozitivní image. Profesionální off-boarding Vám usnadní i v budoucnu oslovit a získat ty nejlepší pracovníky.

Pozitivním přístupem ke změnám spojeným s propouštěním společnost ukazuje, že si je vědoma sociální odpovědnosti, a zároveň své postoje signalizuje i interně. V obtížných dobách a čase náročných organizačních změn tak můžete stát za svými pracovníky a současně podpořit efektivitu a produktivitu práce. Stávající zaměstnanci tak nebudou změny v podniku vnímat jako ohrožení a nadále se budou klidně a soustředěně věnovat svým úkolům.

Rádi poskytneme podporu vedoucím pracovníkům, kteří nesou váhu zásadních rozhodnutí, a poradíme při plánování a realizaci profesionálního outplacementu.

Vedle mnohaletých zkušeností (reference) pochopitelně sázíme na kvalitu: jako člen bruselské „Association of Career Firms Europe” podléháme jak etickému kodexu, tak i přísným standardům kvality.