V prvním nezávazném bezplatném rozhovoru s kandidáty budeme podrobně informovat o cílech a obsahu outplacementových služeb. Kandidát a poradce se současně mohou blíže poznat a rozhodnout o vzájemné spolupráci, která slibuje šanci na úspěch. Vlastní poradenství začíná výslovným souhlasem kandidáta a uzavřením objednávky s firmou.

Poradenství se odvíjí ve 4 fázích:


1. Ve fázi přípravy se zjišťují kandidátovy silné stránky a jeho potenciál a dále se rozvíjí osobní strategie. Mimo to je cílem sestavit přesvědčivé podklady k žádosti o pracovní místo.

2. Ve fázi hledání cíle je vypracován směr, kterým se má kariéra v budoucnu ubírat. Usiluje kandidát o soukromé podnikání, nebo hledá zaměstnaneckou pozici? Jaké obory a funkce připadají v úvahu a jsou s ohledem na situaci na pracovním trhu realistické? Odpovědi vedou k jasnému profilu pro další hledání.

3. Cílem fáze nazvané fokus je nalezení konkrétních pozic a podání žádostí o místo. Za tímto účelem probíhá aktivní hledání práce prostřednictvím inzerce, internetu, databází, personálních poradců a sítě kontaktů. Kandidát zpracovává přesvědčivé průvodní dopisy k žádostem na základě propozic k vypsaným pracovním pozicím i k žádostem z vlastní iniciativy.

4. Fáze rozhodnutí začíná ve chvíli, kdy je kandidát přizván k přijímacímu pohovoru. Aby bylo jeho vystupování optimální, probírají se předem možné otázky u pohovoru a strategie sebeprezentace; průběh pohovoru se zkušebně trénuje a nahrává na video, aby bylo možné analyzovat verbální reakce a řeč těla. Jsou-li k dispozici návrhy pracovních smluv, následuje jejich evaluace. Pak už zbývá jen uzavřít vybranou smlouvu a zahájit novou práci.  

   Outplacement – Kroky vedoucí k cíli:

Outplacement
„Pro
fessionals/
Executives“

 

Outplacement
„Market
Readiness

 
    1. Fáze přípravy:                                                                                 
       
           
 

Sestavení kariérního přehledu

 

 
 

Analýza osobní životní situace

 

 
 

Osobnostní test s profilem silných a slabých stránek

 

 
 

Sestavení osobnostního profilu

 

 
 

Sestavení účinného životopisu

 

 
 

Sestavení CV v anglickém jazyce

 

 
 

Návrh pracovního posudku

 

 
    2. Fáze hledání cíle:                                                                    
       
           
 

Vyjasnění otázky: podnikání /zaměstnání

 

 
 

Koučink s ohledem na definování cíle

 

 
 

Definování cíle: branže/funkce

 

 
 

Platová analýza

 

 
    3. Fáze fokus:                                                                                             
       
           
 

Definování cíle: pracovní místo

 

 
 

Hledání na otevřeném trhu práce: inzerát/internet

 

 
 

Hledání s pomocí personálních poradců

 

 
 

Databáze personálních poradců

 

 
 

Hledání prostřednictvím sítě kontaktů

   
 

Databáze cílových firem

 

 
 

Oslovení cílových firem: průvodní dopis se žádostí

 

 
   4. Fáze rozhodnutí:                                                                        
       
           
 

Otázky a vystupování při pohovoru

 

 
 

Trénink pohovoru s videonahrávkou

 

 
 

Vyhodnocení pracovních nabídek

 

 
 

Vyhodnocení nabídek pracovních smluv

 

 
 

Uzavření pracovní smlouvy, závěrečná oslava